PerformCzech ProVisit USA pro české profesionály z oblasti loutkového divadla

PerformCzech ProVisits jsou kurátorované mise do zahraničí pro skupiny divadelních a tanečních profesionálů zaměřené na navázání kontaktů a spolupráce v daném teritoriu. V lednu 2023 se v USA uskuteční Chicago International Puppet Theater Festival, který je největší akcí věnovanou loutkářství v Severní Americe a tradičně nabízí velké množství aktivit pro nejrozmanitější loutkářské publikum, včetně představení, workshopů a a sympozií. Součástí programu bude dále návštěva partnerských organizací ve dvou dalších destinacích (New York, Storrs).

Termín a místo: 12 dní včetně cesty v období 23. 1. - 5. 2. 2023

Finanční podpora: až 140.000 Kč (Dopravu, ubytování, stravu a cestovní pojištění si účastníci hradí samostatně z poskytnuté podpory. IDU zajišťuje účast koordinátora a program ProVisit a případně vstupenky na akce.)

Kdo se hlásí: profesionálové z oblasti loutkového divadla se zájmem o spolupráci s partnery z USA

Limit: až 5 podpořených profesionálů

Uzávěrka: 23. 11. 2022

Web akce:

Home - Chicago International Puppet Theater Festival

 

Kritéria hodnocení a výběru:
• dosavadní výsledky činnosti jednotlivce nebo zastupující organizace
• odborné předpoklady jednotlivce a jeho schopnost předat poznatky ze zahraniční cesty v ČR
• výběrové řízení je určeno pouze pro fyzické osoby starší 18 let v den podání žádosti, které mají trvalý nebo přechodný pobyt na území ČR

 

Vybraní účastníci jsou povinni po absolvování festivalu zhodnotit písemně přínos akce pro vlastní uměleckou tvorbu nebo odbornou práci v podobě závěrečné zprávy.

 

Písemné žádosti včetně příloh jsou přijímány na online formuláři ZDE

Žádosti posuzuje Dramaturgická rada PerformCzech jako poradní orgán IDU.

 

Kontaktní osoba: Veronika Nádeníčková, E Veronika.nadenickova@idu.cz


VÝSLEDKY