PerformCzech/Links OUT podpoří účast českých divadelních profesionálů na přehlídce současného izraelského divadla Isra-Drama: International Exposure

Od svého začátku v roce 2005 je Isra-Drama: International Exposure určena uměleckým ředitelům divadel a festivalů; režisérům, dramaturgům, vydavatelům, novinářům, blogerům, překladatelům, divadelním školám a lidem s rozhodovacími pravomocemi v mezinárodním divadelním společenstvím.

Akce přehlídky jsou velkou motivací pro uvádění izraelské činohry po celém světě, kde mělo publikum možnost zhlédnout hry uznávaných izraelských dramatiků (Hanoch Levin, Joshua Sobol, Savion Liebrecht, Hillel Mittelpunkt, Anat Gov, Motti Lerner, HadarGalron, Nava Semel, Maya Arad-Yasur, Zvi Sahar, Roy Chen, Edna Mazya, GurKoren, Yonatan Levy), což následně vyústilo v mezinárodní spolupráci.

Repertoár Isra-Drama má široký záběr: od zavedených divadel přes alternativní site-specific performance, panelové diskuse až po setkání „jeden na jednoho“ a networking. Akce byly pečlivě vybrány uměleckým výborem ze 100 přihlášených děl a konečná verze programu se objeví na začátku srpna.

Termín a místo: 16. – 20. 11. 2022 / Tel Aviv (Izrael)
Minimální doba pobytu: 4 dny
Forma podpory: příspěvek na dopravu (letadlo), ubytování, vstupenky
Výše podpory: do 15.000,- Kč
Kdo se může hlásit: divadelní profesionálové (performerky a performeři, zástupkyně a zástupci festivalů, režisérky a režiséři, divadelní kritičky a kritici apod.)
Limit: až 2 podpoření profesionálové
Uzávěrka: 27. 10. 2022
 

Program akce najdete zde.

Kritéria hodnocení a výběru:

  • dosavadní výsledky činnosti jednotlivce nebo zastupující organizace
  • odborné předpoklady jednotlivce a jeho schopnost předat poznatky ze zahraniční cesty v ČR (praktické uplatnění získaných zkušeností v zahraničí např. formou publikování v odborném tisku, kurátorská příprava apod.

Výběrové řízení je určenou pouze pro fyzické osoby starší 18 let v den podání žádosti, které mají, trvalý nebo přechodný pobyt na území ČR.

Povinné přílohy:

  • profesní CV

Vybraní účastníci jsou povinni po absolvování festivalu zhodnotit písemně přínos akce pro vlastní uměleckou tvorbu nebo odbornou práci v podobě závěrečné zprávy.

Přijetí žádosti: Písemné žádosti včetně příloh jsou přijímány na online formuláři ZDE.

Žádosti posuzuje Dramaturgická rada PeformCzech jako poradní orgán IDU.

Kontaktní osoba: Radka Lím Labendz, radka.labendz@idu.cz


VÝSLEDKY