PerformCzech ProVisit: Gruzie, Arménie

Institut umění – Divadelní ústav / PerformCzech vyhlašuje výzvu pro profesionály z oblasti scénických umění, kteří mají zájem o spolupráci s gruzínskými/arménskými partnery a o navázání kontaktů pro možnou spolupráci během let 2023 a 2024. ProVisit zahrnuje program v Tbilisi (Gruzie) a Jerevanu (Arménie), jehož součástí bude návštěva divadelních festivalů Tbilisi International Festival of Theatre a HIGH FEST International Performing Arts Festival a dále návštěva organizací a kulturních center s působností v oblasti scénických umění.

Termín a místo: 28. 9. - 4. 10. 2022, Tbilisi (Gruzie), Jerevan (Arménie)
Finanční podpora: až 30.000 Kč. Dopravu, ubytování, stravu a cestovní pojištění si účastníci hradí samostatně z poskytnuté podpory. IDU zajišťuje účast koordinátora a program ProVisit a vstupenky do divadel. 
Kdo se hlásí: profesionálové z oblasti scénických umění se zájmem o spolupráci s gruzínskými či arménskými partnery
Limit: až 5 podpořených profesionálů

Uzávěrka: 4. 8. 2022

Kritéria hodnocení a výběru:

  • dosavadní výsledky činnosti jednotlivce nebo zastupující organizace
  • odborné předpoklady jednotlivce a jeho schopnost předat poznatky ze zahraniční cesty v ČR
  • výběrové řízení je určeno pouze pro fyzické osoby starší 18 let v den podání žádosti, které mají trvalý nebo přechodný pobyt na území ČR

Povinné přílohy:

  • profesní CV, motivační dopis
  • Vybraný účastník je povinen po absolvování veletrhu zhodnotit písemně přínos akce pro vlastní uměleckou tvorbu nebo odbornou práci v podobě závěrečné zprávy (odkaz na online formulář ZDE).

Písemné žádosti včetně příloh jsou přijímány na online formuláři ZDE

Žádosti posuzuje Dramaturgická rada PerformCzech jako poradní orgán IDU.

Kontaktní osoba: Antonín Brinda, E: antonin.brinda@idu.cz.