PerformCzech/Links OUT podpoří účast českých divadelních profesionálů na přehlídce současného polského divadla a performace Generation After (Varšava, Polsko)

Přehlídka mladé a střední generace polských divadelních tvůrců. Showcase organizuje varšavské divadlo Nowy Teatr ve spolupráci s dalšími varšavskými scénami a je určen zahraničním kurátorům a organizátorům divadelních a performativních festivalů. Prezentuje produkce současné činohry a tance.

Když budete hledat Varšavu, najdete ji - jak ironicky řekl Sławomir Mrożek - "na východě na západě a na západě na východě". Odtud se díváme na to, co je známé, hledáme v tom možnosti a omezení a klademe si otázky: Kde žijeme nyní? Jak vnímáme jinakost? Kterým směrem se pohybuje naše mentální mapa? Jak se mění geografie regionu? V letošním ročníku rozšiřujeme spektrum autorů a umělců přizvaných k účasti na přehlídce Generation After o kolegy a kolegyně z Ukrajiny a Běloruska. Umělci pozvaní k účasti provedou revizi starých hranic a zamyslí se nad tím, jak nedávné události změnily naše vnímání života. Naším cílem je přijít s novými příběhy a k tomu potřebujeme kreslit nové mapy.

Termín a místo: 1. – 3. 9. 2022, Varšava (Polsko)
Minimální doba pobytu: 3 dny
Forma podpory: příspěvek na mezinárodní dopravu, ubytování
Výše podpory: do 15.000,- Kč
Kdo se může hlásit: divadelní profesionálové (performerky a performeři, zástupkyně a zástupci festivalů, divadelní kritičky a kritici apod.)
Limit: až 7 podpořených profesionálů

Uzávěrka: 20. 6. 2022

Web akce

Kritéria hodnocení a výběru:

  • dosavadní výsledky činnosti jednotlivce nebo zastupující organizace
  • odborné předpoklady jednotlivce a jeho schopnost předat poznatky ze zahraniční cesty v ČR (praktické uplatnění získaných zkušeností v zahraničí např. formou publikování v odborném tisku, kurátorská příprava apod.)
  • výběrové řízení je určenou pouze pro fyzické osoby starší 18 let v den podání žádosti, které mají trvalý nebo přechodný pobyt na území ČR

Povinné přílohy:

  • profesní CV
  • Vybraný účastník je povinen po absolvování veletrhu zhodnotit písemně přínos akce pro vlastní uměleckou tvorbu nebo odbornou práci v podobě závěrečné zprávy (odkaz na online formulář zde).

Přijetí žádosti: Písemné žádosti včetně příloh jsou přijímány na online formuláři ZDE

Žádosti posuzuje Dramaturgická rada PeformCzech, jako poradní orgán IDU.

Kontaktní osoba: Veronika Nádeníčková, E veronika.nadenickova@idu.cz


VÝSLEDKY