PerformCzech/Links OUT podpoří účast českých zástupců z oblasti scénických umění na mezinárodním veletrhu APAX (Sydney, Austrálie)

Mezinárodní veletrh a festival APAX je nejvýznamnější kulturně-uměleckou událostí v Austrálii, na kterém se potkává více než 400 tanečních a divadelních profesionálů z celého světa, aby si zde mohli vyměnit své zkušenosti ze současné světové umělecké scény, navázat nové kontakty či najít zahraniční partnery pro uskutečnění nových projektů a následných turné. Součástí veletrhu je národní a mezinárodní showcase.

Termín a místo: 5.9. – 9. 9. 2022 / Sydney (Austrálie)
Minimální doba pobytu: 5 dnů (+ 2 dny mezinárodní doprava)
Forma podpory: příspěvek na mezinárodní dopravu a vízum (ostatní náklady spojené s výjezdem si vybraný žadatel spolufinancuje – ubytování, lokální doprava, stravné, pojistka, příp. test)
Výše podpory: 55.000,- Kč. IDU dále hradí registrační poplatek na veletrh ve výši 22.000,- Kč
Kdo se může hlásit: profesionálové z oblasti scénických umění (dramaturgové, kurátoři a manažeři festivalů, divadel nebo souborů) působících v České republice)
Limit podpořených: 1
Uzávěrka: 10. 7. 2022
Web akce

Kritéria hodnocení a výběru:

  • dosavadní výsledky činnosti jednotlivce nebo zastupující organizace
  • odborné předpoklady jednotlivce a jeho schopnost předat poznatky ze zahraniční cesty v ČR (praktické uplatnění získaných zkušeností v zahraničí např. formou publikování v odborném tisku, kurátorská příprava apod.)
  • výběrové řízení je určenou pouze pro fyzické osoby starší 18 let v den podání žádosti, které mají trvalý nebo přechodný pobyt na území ČR

Povinné přílohy:

  • profesní CV
  • Vybraný účastník je povinen po absolvování veletrhu zhodnotit písemně přínos akce pro vlastní uměleckou tvorbu nebo odbornou práci v podobě závěrečné zprávy (odkaz na online formulář zde).

Přijetí žádosti: Písemné žádosti včetně příloh jsou přijímány na online formuláři ZDE

Žádosti posuzuje Dramaturgická rada PeformCzech, jako poradní orgán IDU.

Kontaktní osoba: Veronika Nádeníčková, E veronika.nadenickova@idu.cz