PerformCzech/Links OUT podpoří účast divadelních profesionálů a studentů uměleckých oborů z ČR na mezinárodní výstavě World Stage Design 2022 v Calgary (Kanada)

World Stage Design 2022 (WSD) je výstava otevřená všem odborníkům v oblasti scénografie. Toto profesní setkání se koná každé 4 roky. Pátý ročník spolupořádá Univerzita v Calgary společně s Mezinárodní organizací scénografů, divadelních architektů a techniků (OISTAT). Výstava přivítá stovky profesionálů i studentů, kteří mohou během 11 dnů navštívit řadu výstav, představení a odborných diskuzí. Na rozdíl od Pražského Quadriennale se na World Stage Design neprezentují národní expozice, ale individuální designeři.

Termín a místo: 6. 8. – 16. 8. 2022 / Calgary (Kanada)
Minimální doba pobytu: 5 dnů
Forma podpory (uznatelné náklady): příspěvek na mezinárodní dopravu, ubytování, akreditace
Výše podpory: 28.000,- Kč

Kdo se může hlásit:

  • scénografové a kostýmní výtvarníci,
  • techničtí pracovníci,
  • divadelní architekti,
  • divadelní teoretikové, akademici, pedagogové se specializací na divadelní scénografii, architekturu a techniku,
  • studenti výtvarných oborů a teatrologie

Limit: až 2 podpoření profesionálové
Uzávěrka: 27. května 2022
Program akce: World Stage Design 2022 (wsd2021.ca)

Kritéria hodnocení a výběru:

  • dosavadní výsledky činnosti jednotlivce nebo zastupující organizace
  • odborné předpoklady jednotlivce a jeho schopnost předat poznatky ze zahraniční cesty v ČR (praktické uplatnění získaných zkušeností v zahraničí např. formou publikování v odborném tisku, kurátorská příprava apod.)
  • výběrové řízení je určenou pouze pro fyzické osoby starší 18 let v den podání žádosti, které mají, trvalý nebo přechodný pobyt na území ČR

Povinné přílohy:

  • profesní CV
  • Vybraní účastníci jsou povinni po absolvování festivalu zhodnotit písemně přínos akce pro vlastní uměleckou tvorbu nebo odbornou práci v podobě závěrečné zprávy (odkaz na online formulář ZDE)

Přijetí žádosti: Písemné žádosti včetně příloh jsou přijímány na online formuláři ZDE

Žádosti posuzuje Dramaturgická rada PeformCzech, jako poradní orgán IDU.

Kontaktní osoba: Veronika Nádeníčková, email: veronika.nadenickova@idu.cz