PerformCzech/Links OUT podpoří účast divadelních a tanečních profesionálů z ČR na mezinárodním festivalu scénického umění SPRING Performing Arts Festival (Utrecht, Nizozemí)

SPRING Performing Arts Festival je významným evropským mezinárodním festivalem scénického umění. Hlavním poselstvím festivalu SPRING je partnerství mezi umělci, které je v současné době potřeba více než kdy jindy. Festivalová dramaturgie v letošním roce reflektuje základní a aktuální otázku - co je Evropa, co je svět, dnes, když Ukrajina bojuje za to, aby se držela evropských hodnot.

Termín a místo: 12.5. – 21. 5. 2022 / Utrecht (Nizozemí)
Minimální doba pobytu: 3 dny
Forma podpory (uznatelné náklady): příspěvek na mezinárodní dopravu, ubytování, vstupenky
Výše podpory: do 15.000,- Kč
Kdo se může hlásit: divadelní a taneční profesionálové (performerky a performeři, zástupkyně a zástupci festivalů, režisérky a režiséři, divadelní kritičky a kritici apod.)
Limit: až 5 podpořených profesionálů
Uzávěrka: 22. 4. 2022
Program akce: https://springutrecht.nl/

Kritéria hodnocení a výběru:

  • dosavadní výsledky činnosti jednotlivce nebo zastupující organizace
  • odborné předpoklady jednotlivce a jeho schopnost předat poznatky ze zahraniční cesty v ČR (praktické uplatnění získaných zkušeností v zahraničí např. formou publikování v odborném tisku, kurátorská příprava apod.)
  • výběrové řízení je určenou pouze pro fyzické osoby starší 18 let v den podání žádosti, které mají, trvalý nebo přechodný pobyt na území ČR

Povinné přílohy:

  • profesní CV
  • Vybraní účastníci jsou povinni po absolvování festivalu zhodnotit písemně přínos akce pro vlastní uměleckou tvorbu nebo odbornou práci v podobě závěrečné zprávy (odkaz na online formulář zde).

Přijetí žádosti: Písemné žádosti včetně příloh jsou přijímány na online formuláři ZDE

Žádosti posuzuje Dramaturgická rada PeformCzech, jako poradní orgán IDU.

Kontaktní osoba: Veronika Nádeníčková, email: veronika.nadenickova@idu.cz