PerformCzech LINKS

Cíl výzvy: podpora akcí v ČR, v zahraničí nebo online, které prezentují současná česká scénická umění

Uznatelní žadatelé: pořadatelé festivalů, profilových přehlídek, konferencí, sympozií a podobných akcí, které se konají v ČR, v zahraničí nebo online a jejichž součástí je prezentace současných českých scénických umění pro zahraniční experty a odborné publikum

Základní podmínky pro využití podpory: podpora je primárně určena na cestovní náklady, titulkování inscenací a překlady podkladů z ČJ do světových jazyků, přípravu PR materiálů a komunikaci

Termín realizace projektu: 1. 1. - 31. 12. 2022

Výše podpory: Výše příspěvku na jednotlivé akce se pohybuje v rozmezí cca 20-30.000 Kč. V prvním kole výzvy se počítá s podporou 10-15 akcí.

Podávání žádostí a uzávěrka: uzávěrka 1. 3. 2022 (23:59)

Písemné žádosti jsou přijímány na e-formuláři ZDE

Před přihlášením si pozorně přečtěte zásady pro podporu.

Kontaktní osoba: Pavel Štorek, E pavel.storek@idu.cz