PerformCzech/Links OUT: ImPulsTanz

15. 7. – 15. 8. 2021 / Vídeň (Rakousko)

PerformCzech/Links OUT podpoří účast tanečních profesionálů na mezinárodním festivalu současného tance a performace ImPulsTanz (Vídeň, Rakousko)

Mezinárodní festival ImPulsTanz, založený v roce 1984 je jedním z nejvýznamnějších světových festivalů současného tance. Každé léto se tisíce profesionálních tanečníků, choreografů, učitelů a tanečních fanoušků z celého světa scházejí, aby si vyměnili nápady, společně zkoumali a navzájem se inspirovali a proměnili Vídeň v epicentrum současného tance a performance.

Termín a místo: 15.7. – 15. 8. 2021 / Vídeň (Rakousko)
Minimální doba pobytu: 3 dny
Forma podpory (uznatelné náklady): příspěvek na dopravu (vlak), ubytování, vstupenky
Výše podpory: do 12.000,- Kč
Kdo se může hlásit: taneční profesionálové (performerky a perfromeři, zástupkyně a zástupci festivalů, choreografky a choreografové, taneční kritičky a kritici apod.)
Limit: až 10 podpořených profesionálů
Uzávěrka: 15. 6. 2021
Web akce: https://www.impulstanz.com/en/

Kritéria hodnocení a výběru:

  • dosavadní výsledky činnosti jednotlivce nebo zastupující organizace
  • odborné předpoklady jednotlivce a jeho schopnost předat poznatky ze zahraniční cesty v ČR (praktické uplatnění získaných zkušeností v zahraničí např. formou publikování v odborném tisku, kurátorská příprava apod.)
  • výběrové řízení je určenou pouze pro fyzické osoby starší 18 let v den podání žádosti, které mají, trvalý nebo přechodný pobyt na území ČR.

Povinné přílohy:

  • profesní CV

Vybraní účastníci jsou povinni po absolvování festivalu zhodnotit písemně přínos akce pro vlastní uměleckou tvorbu nebo odbornou práci v podobě závěrečné zprávy.

Uznatelné náklady:

  • mezinárodní doprava
  • ubytování
  • vstupenky

Neuznatelné náklady:

  • lokální doprava
  • diety

Přijetí žádosti: Písemné žádosti včetně příloh jsou přijímány na online formuláři ZDE: PŘIHLÁŠKA

Žádosti posuzuje Dramaturgická rada PeformCzech, jako poradní orgán IDU.

Kontaktní osoba: Pavel Štorek, E: pavel.storek@idu.cz