V4@Theatre Critics Residency 2022

Po dvou letech protipandemických omezení přivítá 8. ročník rezidence v Nitře opět mladé divadelní kritiky do 35 let ze zemí V4, západního Balkánu a Východního partnerství. Její součástí budou analytické semináře, networkingová setkání, diskuse, přednášky a workshopy. V rámci rezidence se skupina vybraných divadelních kritiků zúčastní Mezinárodního divadelního festivalu Divadelná Nitra, během nějž zhlédnou festivalová představení a budou je analyzovat pod vedením zahraničních lektorů. Rezidence se koná ve dnech 23.-28.9.2022.

Cílem rezidence je rozvíjet kritickou reflexi divadla, sledovat nové trendy ve scénických uměních a analytické metody při zkoumání často specifických a experimentálních uměleckých děl. Rezidenční pobyt kritiků V4@Theatre nemá pouze vzdělávací funkci. Je také platformou pro mezinárodní kulturní výměnu a pro předávání informací o nejnovější dění v oblasti scénických umění v domovských zemích lektorů a účastníků projektu. V této souvislosti jsme vytvořili miniprojekt V4@Networking & Reminiscences. Ten propojuje současné i předchozí účastníky projektu a další divadelní profesionály, kteří se festivalu zúčastnili.

 

Podmínky účasti:

  • Výborná znalost anglického jazyka

  • Vyplněná online přihláška, CV, motivační dopis a potvrzení z odborného časopisu ohledně publikace textu z rezidence

 

Pracovním jazykem rezidence je angličtina. Uzávěrka přihlášek je 5. srpna 2022.

Vybraným účastníkům bude poskytnuto:

  • Ubytování na 5 nocí

  • Vstupenky na festivalová představení

  • Obědy po dobu pobytu

  • Zpětné proplacení cestovních nákladů na cestu do Nitry

 

Lektoři

Stefan Tigges (Německo) je teatrolog, který se zaměřuje na současné divadlo a scénická umění, metody analýzy představení, koncepty prostoru a místa v divadle a na dramaturgii.

Darko Lukić (Německo/Chorvatsko) je teatrolog, lektor a jevištní výtvarník. Zaměřuje se na současné divadlo a dramatiku, divadelní antropologii a práci s publikem.

Další informace jsou dostupné na tomto odkaze

 

Přihláška a požadované podklady se odevzdávají na tomto odkaze

Kontaktní osoba: Martina Pecková Černá, E martina.peckova-cerna@idu.cz