Praktické informace

PerformCzech: Zkracujeme vzdálenost mezi českým a zahraničním scénickým uměním 

PerformCzech je kurátorský, expertní a produkční tým, který zajišťuje řadu aktivit souvisejících s internacionalizací současné české scény a zaměřuje se na divadlo, tanec, současný cirkus a multidisciplinární projekty. 

PerformCzech je informační portál v angličtině pro profesionály v oblasti scénických umění, který poskytuje informace o současné české scéně scénických umění a zprostředkovává informace, kontakty a příležitosti pro mezinárodní spolupráci. 

PerformCzech iniciuje projekty, realizuje aktivity a je členem sítí, platforem i organizací, které propojují současnou českou scénu scénických umění s partnery v zahraničí. 

PerformCzech podporuje profesní růst a internacionalizaci současné české scény scénických umění. 

Činnost PerformCzech koordinuje Oddělení mezinárodní spolupráce Institutu umění – Divadelního ústavu jako státní příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem kultury ČR. Jeho posláním je poskytovat české i zahraniční veřejnosti komplexní služby v oblasti divadla, tance, hudby, literatury a výtvarného umění. 

Poradním orgánem pro naši činnost je Dramaturgická rada PerformCzech a experti z českých středisek mezinárodních nevládních divadelních organizací (AICT, ASSITEJ, ITI, ČOSDAT, OISTAT, UNIMA). 

Naše činnosti:  

  • PerformCzech LINKS OUT: prezentace české tvorby a umělců na zahraničních veletrzích a festivalech scénických umění   
  • PerformCzech LINKS: podpora a pořádání akcí v ČR a zahraničí, které prezentují současná česká scénická umění pro zahraniční profesionály   
  • PerformCzech PROVISITS: kurátorované mise do zahraničí pro skupiny divadelních a tanečních profesionálů zaměřené na navázání kontaktů a spolupráce v daném teritoriu   
  • PerformCzech CONNECT: projekty na podporu společné tvorby českých a zahraničních umělců (např. i formou účasti v projektech podpořených z evropských programů)  
  • PerformCzech SKILLS: vzdělávací projekty zaměřené na rozvoj dovedností v oblasti sebeprezentace, digitálního marketingu a propagace 
  • PerformCzech PROMO: propagační materiály určené pro internacionalizaci českých scénických umění (webové prezentace, katalogy a selekce, sociální sítě, tištěné o online materiály) 
  • Správa českých středisek mezinárodních nevládních organizací přidružených k UNESCO (AICT, ASSITEJ, ITI, OISTAT, UNIMA) a členství v profesních networcích (IETM, PACE.V4) 
  • Výzkumné aktivity (zejména výzkum divadla po roce 1989 a divadelního publika v rámci Evropské noci divadel)