We work to stimulate and develop international cooperation and foster the exchange of information in theatre, dance and contemporary circus.

obr

O nás

PerformCzech: Zkracujeme vzdálenost mezi českým a zahraničním scénickým uměním

PerformCzech je kurátorský tým, který zajišťuje řadu aktivit souvisejících s internacionalizací současné české scény a zaměřuje se na divadlo, tanec, současný cirkus a multidisciplinární projekty.

PerformCzech je informační portál v angličtině pro profesionály v oblasti scénických umění, který poskytuje informace o současné české scéně scénických umění a zprostředkovává informace, kontakty a příležitosti pro mezinárodní spolupráci.

PerformCzech iniciuje projekty, realizuje aktivity a je členem sítí, platforem i organizací, které propojují současnou českou scénu scénických umění s partnery v zahraničí.

PerformCzech podporuje profesní růst a internacionalizaci současné české scény scénických umění.

Činnost PerformCzech koordinuje Oddělení mezinárodní spolupráce Institutu umění – Divadelního ústavu jako státní příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem kultury ČR. Jeho posláním je poskytovat české i zahraniční veřejnosti komplexní služby v oblasti divadla, tance, hudby, literatury a výtvarného umění.

Poradním orgánem pro naši činnost je Dramaturgická rada PerformCzech.

Naše činnosti: 

  • PerformCzech LINKS OUT: prezentace české tvorby a umělců na zahraničních veletrzích a festivalech scénických umění  
  • PerformCzech LINKS: podpora a pořádání akcí v ČR a zahraničí, které prezentují současná česká scénická umění pro zahraniční profesionály  
  • PerformCzech PROVISITS: kurátorované mise do zahraničí pro skupiny divadelních a tanečních profesionálů zaměřené na navázání kontaktů a spolupráce v daném teritoriu  
  • PerformCzech CONNECT: projekty na podporu společné tvorby českých a zahraničních umělců (např. i formou účasti v projektech podpořených z evropských programů) 
  • PerformCzech SKILLS: vzdělávací projekty zaměřené na rozvoj dovedností v oblasti sebeprezentace, digitálního marketingu a propagace 
  • PerformCzech PROMO: propagační materiály určené pro internacionalizaci českých scénických umění (webové prezentace, sociální sítě, tištěné o online materiály)
  • Správa českých středisek mezinárodních nevládních organizací přidružených k UNESCO (AICT, ASSITEJ, ITI, OISTAT, UNIMA) a členství v profesních networcích (IETM, PACE.V4)
  • Výzkumné aktivity (zejména výzkum divadla po roce 1989 a divadelního publika v rámci Evropské noci divadel) 

Bringing Czech theatre, dance and contemporary circus right to your audience

Kontaktujte nás

obr_osoby

Martina
Pecková
Černá

theatre expert

obr_osoby

Pavel
Štorek

theatre interdisciplinary projects expert

obr_osoby

Barbora
Formánková

obr_osoby

Veronika
Nádeníčková

obr_osoby

Antonín
Brinda

editor

obr_osoby

Lucie
Křápková

obr_osoby

Barbora
Boučková

obr_osoby

Taťána
Havlová